Zľava na nákup učebnice a pracovného zošita rovnakej témy:

15,00 €
Učebnice
+
Pracovní sešit
= 14,00 €

Funkcie
(učebnica a pracovný zošit)

  • Funkcia a jej graf
  • Lineárna funkcia
  • Kvadratická funkcia
  • Lineárne lomená funkcia
  • Mocninová funkcia
  • Exponenciálna a logaritmická rovnica, nerovnica a ich funkcie

 

14,00 €